Ēkas risinājumi

4

Ar zaļu krāsu atzīmētas nomai pieejamās platības, ar sarkanu — aizpildītās.

1
  • Autonoma kondicionēšanas un apkures sistēma, kas ir individuāli regulējama katrai telpai, lai nodrošinātu patīkamu darba vidi visa gada ietvaros.
  • Centralizēta un efektīva ventilācijas sistēma
  • Visi tehnoloģiskie procesi tiek kontrolēti un uzraudzīti ar centrālo BMS sistēmu.
  • Duālā elektroapgāde – iespējams rezerves risinājums, izmantojot dīzeļģeneratoru.
  • Pieeja ēkai un biroja telpām tiek nodrošināta izmantojot magnētisko karšu lasītāju piekļuves kontroles sistēmu.
  • Atvērtā tipa plānojums ar iespēju pielāgot telpas katra Nomnieka vajadzībām.
  • Individuāla energo uzskaites sistēma – rēķini par komunālajiem pakalpojumiem atbilstoši iznomātajai platībai un reālajam patēriņam.
  • Lieli logi, kas ir atverami katrā telpā un nodrošina iespēju izmantot papildus dabīgo ventilāciju.
  • Iespēja brīvi izvēlēties telekomunikāciju operatoru – Tele2, Lattelecom, Optron, CSC Telecom, Telia, Latnet utt.
  • Apsargāta apakšzemes un virszemes autostāvvieta.