Nomnieki

8

Ar zaļu krāsu atzīmētas īrei pieejamās platības, ar sarkanu — aizpildītās.

1