Nomnieki

8

Ar zaļu krāsu atzīmētas nomai pieejamās platības, ar sarkanu — aizpildītās.

1